Oppsummering 2009

Året går raskt mot sin slutt og det er tid for oppsummering. Det har gjennom året värt 3 turer til Sverige, med en flott muflon og en rådyrkalv som resultat. Turen til jakthegnet på Esstugan var en suksess både med felling og observasjon av mange fine dyr. Litt lite hegn for jakt, men större hegn vil nok vurderes i fremtiden. Utenfor hegn har jeg sett fire griser, en elg og altså et rådyr. Skuffet over det resultatet men Sverige vil nok besökes også i 2010.
I Finland har det värt «jakt» på skjäre og nötteskrike. To nötteskriker er felt, men dessverre uten at det ble festet på film. Her er utsiktene for neste år litt mer optimistiske da det forhåpentligvis blir medlemskap i nejdens jaktklubben. Da vil det bli muligheter for hare, rev, mårdhund og kanskje elg og rådyr.
I de dype skogene i Norge har resultatet värt heller dårlig. Et par turer etter rådyr og hjort medförte null i resultat både i observasjon og skudd. Elgjakta startet historisk dårlig, men tok seg noe opp. Jeg så et par elger og burde skutt den ene, og har bare meg selv å takke for 3 året uten elgfelling. Moro med felling av stor hjort på terrenget. Labert med elg og kun en minikalv og liten ku skutt. I tillegg er det skutt to rådyr på dette terrenget – eiet av «Jaktboss».
En dårlig elgjakt var det, både i forhold til felt elg og observasjoner. Hvorfor kan jo grubles lenge på og vil nok gi jobb for konsulenter i kommunen. Jeg tror at flere år med avskytning av ungdyr fremfor kalv er en av årsakene. Mener også at hvert enkelt jaktlag må tenke på egen avskytningen og väre langsiktige. Det å skylde på at de alene (pga lite område) ikke har noen innvirkning på stammen er å skyte seg selv i foten. Uansett hvor store områder som forvaltes «sammen» vil det alltid väre elger med revir som går over i neste område. Et intressant tema å diskutere, kanskje med det enkle svar at det skyldes naturlige svingninger, og flott tema for en bachlor- eller masteroppgave.
Har studert litt forskjellige jakttilbud og filmer siste tiden, både kanin og fasan/rapphöne jakt ser intressant ut. Mange skuddmuligheter og mye action – kanskje jaktreise inkludert haglejakt eller kun haglejakt blir realitet neste år. Men men börsen ikke i 400 enda….
Godt nytt år…………….

2 kommentarer til «Oppsummering 2009»

  1. Den største årsaken til at der er lite ælj er at æljstammen blei for stor, med for lite mat slik at beitene blei overbeita og tilslutt ødelagt. Selvfølgelig i sammenheng med mye mindre hogst. Da slutta kuene å produsere og når det ikke blir født kalver, mens kvotene er like høye så……. Men det er også en kjensgjerning at kvotene, å da spesielt på voksne kuer, ble holdt kunstig høye et eller to år for lenge. (Takk til konsulentene). Enig med jaktasle i at kalveskyting + en og annen stor stut er veien å gå til mer ælj. På terrenget mitt tok vi vel ut omtrent det som det kan forventes å produsere av storvilt. Godt nytt jaktår..

  2. lite som skjer her på bloggen fortida, det tvinger meg til påpeke at jaktboss takker konsulentene for høye ku kvoter, de kvotene var jaktboss enig i, og det har vært mange diskusjoner om dette tema. men bedre seint enn aldri

Det er stengt for kommentarer.