Nr 200

Innlegg nr 200 blir et fornöyd innlegg. Viktig at det ikke postes i morgen også, siden innholdet da sannsynligvis ville bli antatt å väre aprilspök.

Ny tur til skytebanen med Vixen idag, etter betydelig pussing av löpskanalen. Etter litt tull i starten fant jeg endelig en super skytestilling. Skrudde litt ned fra forrige gang , samt noen knepp mot höyre. Sluttet skytingen med to serier av tre skudd i hver av skivene og resultatet:

Må si meg meget godt fornöyd. «Flugan» på siste skive til tross, börsa går som en dröm. Viktig at han som drar i avtrekkern skjerper seg.

Valpene rapporteres å väre i rute, og har startet med skikkelig mat. Nå er det bare å finne et passende tidspunkt å hente den på. Blir jo 8 uker 22. april, som er vanlig tid for henting – men det er flere ting som skal passe.

I fölge rapportene er Trijicon sendt fra USA, dvs alt går etter planen om dagen.