Rovdyråte

Endelig dyr på åta (la ut skinn og ben etter vitsvansslakt) på isen. Kanskje ikke det jeg tenkte skulle vise seg, men kult med dyr!!