Elgbestanden

Alltid et het tema og særlig hvis jakta går dårlig. I Jaktboss sitt terreng i Telemark har det vært flere magre år og diskusjoner omkring hvorfor har derfor vært oppe til diskusjon et flertall ganger. Sjekket litt statistikk på hjortevilt.no idag og da er det vel egentlig ikke så mye å diskutere mer?

Statistikken for storvaldet viser følgende for 1991-2010 :

En katastrofal avskytning særlig i årene 1999-2004. Forsåvidt hele perioden. Det skytes kuer i stor stil og andel kalv av totalen er altfor lav. I tillegg er sannsynligheten stor for at noen av kuene som er oppgitt til 1,5 år rent faktisk er eldre. En liten trøst er at man i Jaktboss sitt terreng har en betydlig bedre fordeling, særlig de siste årene. I storvaldet er det selv i det dårligste året i mitt minne (før 2011) skutt fler kuer enn kalver!!!! Tror årsaken til en minimal elgstamme fremstår som åpenbar for de fleste.

Hele fylket (Telemark) viser det samme resultatet:

Greit at man har hode i sanden et par år, men er det mulig? Leste en rapport om elgforvaltningen i kommunen (husker ikke eksakt kilde) for noen år siden og fritt etter minne refereres følgende utsagn: «det er vanskelig å motivere kommunens elgjegere til å skyte kalv». Bare å innse at det er motbakke. Kanskje et par år med kun kalv på kvotene hadde hjulpet på motivasjonen?

Ser man på tilsvarende statistikk for hele Norge i perioden er det noe bedre:

Antall skutte elg har vært relativt stabilt, og det er en høyere andel kalv som er felt. Det at antallet totalt for Norge er stabilt antar jeg skyldes at elgens utbredelseområder har økt betydelig.