Ny dag på älgjakt

Idag er det igjen hovedmål å få tak i påskutt. Men i tillegg kalv og pinntjur lov. Tjuren må ha hund etter seg!!!!