Mangfold??

Jaktboss rapporterer om at bestanden av hjortedyr er bedre enn på lenge, noe som tydlig er plukket opp av andre kjøttetere også.

Flotte dyr, men kanskje ikke drømmebilde nå når neste generasjon hjortevilt ankommer.