Spare seg til fant!

Ingenting som å ligge i badekaret og lese jaktblad. Idag gikk også tankene omkring forskjeller i elgforvaltningen mellom Norge og Finland. For det første var Finland tidelig ute med å skyte minst 50% kalv, noe Norge nå synes å følge etter. Det neste er forholdet mellom tjur og ku skyting. I Norge er det nærmest blitt bannlyst å skyte elgkuer. I Finland har man lenge stått på 50/50 uansett.
Dipp i elgstammen kom i Finland også, og ja man skjøt mye dobbelkalv og kua med. Men i tillegg hadde man skutt istykker tjurstammen. Bedringen av stammen skjedde imidlertid raskt ved hovedfokus på sparing av tjur. 
Kom utav dette på uttrykket spare seg til fant. Dette da jeg fundere følgende rettledning: Er stammen så dårlig at man ikke kan skyte elgkuer bør man ikke jakte i det hele tatt! Hjelper ikke spare elgkuene dersom man fortsetter skyte tjur uansett hvor store dem er.

Her bukken med høyt gevir. Kun en fem takker og trolig ung enda. Bukk observert forrige år betyr at det skal være en større i område. Den har ikke vært på foringsplassen…. Derfor litt urolig om den fortsatt lever!