Djurpark

Tradisjon med besök i Äthäri djurpark på forsommeren. Variabel standard men hjortedyra er bra. Tre flotte rådyrkid, en dårlig bukk. Fine dov og vitsvans. Flotte rein og en diger visent. Feite villsvin og en liten elg med gode gevirgener.