Den store stygge…

.. gaupa! Synes det er på tide at ulven slipper fri fra «store stygge» stemplet. Ulven er ikke så ille, vist den tar noen elg og en sjelden gang en hund, men i det store gjör den minimale inngrep i naturen.

Antall ulver er man aldri helt enig om, men kanskje omkring 50 ulver i Norge pr idag (omkring 250 i Sverige). Hvis hver ulv spiser omkring 4-5 kilo kjött pr dögn i snitt, tilsvarer dette litt over 90 tonn i året. Omregnet til elg (mest små) så er det en 900 norske elg årlig til ulvene. Mye? Tja, men klart under hva biler og tog beskatter stammen. Antall skutte elg har värt ganske så jevnt siden 1991 og frem til idag, med noen toppår i 1993 og 1999.

Antall gauper er ca 10 ganger så mange i Norge, dvs en stamme på omkring 500 dyr. Gaupa spiser ikke like mye kjött pr dyr, men en radiomerket gaupe spiste 20 rådyr i löpet av 4 måneder i tillegg til litt annet (bl.a. en hjort). Spiser alle like mye i snitt blir dette 30 000 rådyr årlig!!! Dette er tilsvarende hva jegerstanden klare å nedlegge årlig i fölge statistikken (ganske så jevnt siden 2000-2001 sesongen). Som for elgen var det noen toppår tidlig på 1990-tallet. Hmm så gaupa har ikke hatt innvirkning på antall felte rådyr.

Ser man på vidre på statistikken så er antall skutte rovdyr ökt, og dermed med rette. Kreves at rovdyrene holdes i sjakk, slik at avskytning av hjortevilt kan holdes stabilt. For oss jegere betyr det flere jaktbare arter og mer jakt. Hmm ble ikke helt som tenkt dette innlegget, hadde jo tenkt å få gaupa til å fremstå som den store stygge.

Ulven er vel fortsatt den store stygge da, siden den en sjelden gang tar en jakthund. Men antallet den tar er jo meget beskjedent i forhold til hva tog og biler tar. Selvsagt tragisk for den enkelte hundeier, men det tas jo hensyn til veier og togskinner – samme bör gjelde ulv.

Har jo ikke nevnt kronviltet, som er sterkt ökende og avskytning som har doblet seg siden 1992. Totalt sett kan jeg ikke se noen grunn til å klage så mye på verken ulv eller gaupe, men viktig at også denne bestanden (som elg, hjort og rådyr) holdes på et passende nivå.

I Sverige har det värt en betydelig större nedgang i antall felte rådyr og elg i perioden, såvidt jeg kan se. Det var jo også enda större topper tidlig på 1990-tallet. Der har man også en betydelig större stamme av både ulv og gaupe. Stammen av ulv og gaupe i Sverige må derfor kunne anses å väre for höy.

Avslutter med link til en film av elgjakt med björn som jeger. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå sine statistikker for jakt og fiske.

13 kommentarer til «Den store stygge…»

  1. Suns du har litt feil fokus. Hadde me ikkje hatt gaupe, hadde d vært meir rådyr å då hadde rådyrjakta blitt ennå moroære. D e ikkje mykje ulv i norge , men i di områdene som har fast innslag av ulv, e d lite ælj. Litt usikker på fakta nå, men eg tuss hugse at ett ulvepar tar over 50 ælj pr vinter. ikkje trivlig å jakte der…

  2. Er også enig i at rovdyr skal skytes, men på en forsvarlig måte slik at stammen fortsatt overlever. Spennende hvis man kunne fått "treet" en gaupe, eller fått en fin los. Ulvejakt frister også.

  3. Det er iflg tilgjengelig statistikk ca 75-80 ynglinger av gaupe i Norge. Med årets kvote på 166 dyr betyr det vel at nesten hele ökningen tas ut, det er vel der man bör ligge. Mulig det er flere ynglinger, og da bör uttaket ökes. Det har jo vist seg med tildeling av ekstradyr i enkelte områder.
    Et problem er vel å få skutt disse gaupene, denne utfordringen er kanskje for stor for den gjennomsnittlige jegern? Sikkert bra å skyte to gauper på Sannes, men hvem skal klare det? Vanskelig når bestanden ikke er så stor.

  4. det er ikke lett å jakte på dem med så mye snø som det er nå. burde leid helikopter og utrydda dem. det som er spennende med å jakte gaupe er at man aldri gjør det, men det blir noen kjedelige år når det ikke er rådyr og hare og fram til det er nok gaupe til å jakte på hele høsten

  5. jakta på gaupe e lagt t di to månedene m mest snø å kulde, hadde jakta blitt forlenga ein måned i begge ender, hadde d garantert blitt skoten fleir… legg ut gift t rovdyra seier nå eg…

  6. Helikoper er heller ikke lett måte å jakte gaupe på, og den forsvinner vel sammen med rådyra. Gift er jo en genial lösning, särlig siden det gjör at vi slipper katter, kjöttmeis og andre pestdyr også. Jakttiden er jo ganske bra, siden det da er lite annet å jakte på.

  7. Ganske håpløst å ta seg fram i skauen nå med all den snøen, så det utvida jakttid e nok den einasta løsninga. Leser om de som har fått 10.000 kr i støtte frå DN eller NINA til å bygge bås… d e jo ein lettvinn jaktform!!

Det er stengt for kommentarer.