Förste dag på elgjakt 2012

Perfekt jaktvär med 4 grader, tilnärmet vindstille og tåke.

Jaktens bedrivande ble heldigvis ikke etter hundförerenes önske på möte. Alle fikk komme seg ut på pass, sammen med at hundförer startet. Fikk et ganske så bra pass i en myrkant og jordekant. Der var det dagen för observert ku med kalv. Og vi må skyte to kalver för voksne blir lov.

Dessverre var vinden feil for passet. Ble stålos/ganglos i såten, som etterhvert var på en 3-400 meter. Litt spennende, men viste seg å väre ku og 6 takker stut senere på dagen når de gikk ut av såten.

Ble elg tilslutt, en stutkalv på ca 60 kg (NB! mitt anslag og det er aldri rett!!!!) Den stolte skytter BT kunne konstatere at ny geväret fungerte. Gratulerer med elgen. Litt höyt satt skuddet, men knall og fall er jo supert. Bilde ble tatt litt sent i slakteprosessen..

Ble observert 3-4 voksne elger til, men som sagt kun kalver lovlig. Ny dag i morgen.

2 kommentarer til «Förste dag på elgjakt 2012»

Det er stengt for kommentarer.