Dag 2

Kaldere med 3-5 grader, klart og vindstille.
Hadde med en minijeger på post, og uten noe action på to timer var han glad når han kom seg hjem. Senere kom det elg i pass, en liten pinntjur som ikke skulle skytes – enda.

Skjedde ikke mye mer på midt hold. Ku med kalv og ku med dobbelkalv som er observert i område synes å ha gått under jorden.

Det ble skutt en liten kvige på 118 kg. Etter et flott försteskudd hadde skyttern klart å prikket midt i låret på andre. Det er ihvertfall den rekkefölgen vi tror på. Resultatet av en 15 grams Oryx i låret ble et kassert lår.

Hos jaktboss klarte Emil å skyte en kalv. Ellers er de fornöyd med antall observerte elg.