Walk on by

Lite bilder fra JaktAsle-2 i Finland. Og som oftes bilde av bakre halvdel. Som denne 1,5 åringen.