Siste dag

Kaldt med -10 og 5-10 cm snø. 
Idag ble årets siste offisielle elgjakt dag. Kun spor etter fire elger i jaktterrenget, de har trukket til vinterområde. Dette bekreftes av naboterrengene også som har hatt mye elg tidelig, som passer med at de flyttet tidelig på seg i år. 
Fikk se tre rådyr på vei til jaktstugan. Holder seg en gjeng på 3-8 dyr på en viltåker. 
Imorgen blir det vitsvans og rådyrjakt så kanskje de får litt mosjon.