Filmen

Råfilmen er klar, uten kommentarer eller ekstra stillbilder. Ingen etterfilming (det ser man kanskje!), dette er 100 % Real Hunting Footage!!

Veldig fornöyd med denne jaktturen !