Begynner å tömmes?

Femte dag med älgjakt over på Öja. Ingen nye älger i slakthuset og dårlig med observasjoner. Sju älg sett fordelt på 32 mann og 8 hunder.

Jeg fikk en for innlandsboende merkelig post, men älgene har lett for å svömme her.

Ingen älg på holmen, bare ferske spor. Kjempeuttak og drev av stöver bak meg.

En stor råbock sees av annen post.

Så er jo spörsmålet om det er älg igjen for å forsvare en fortsatt jakt. Kanskje tidelig å dra sluttstrek og konklusjon, ja kanskje også å stille spörsmålet?

Vitsvans finnes ihvertfall og etter påfyll av epler midt på dagen var dem raskt på plass.

4 kommentarer til «Begynner å tömmes?»

    1. Skutt 10 totalt. 3 tjur 2 ko. 5 kalv. Bra. Observasjoner 37 på fem jaktdager, usikkert om noen er telt dobbelt samme dag.

      1. 10 av 37 e vel bra uttelling…. men 37 obs på såpass m terreng og jegere er vel ikkje alt for mange….. ingen store stuter observert?

Det er stengt for kommentarer.