Ferdig

Ble ikke noe vildsvin verken siste kveld eller siste morgen. No show siste kveld, men idag tidelig var de vildsvin på plass ved ankomst.

Svarte urolige skygger som snart stakk. På slutten kom en liten dov fjorårskalv. Skulle passet perfekt i frysen men …

Oppsummert ble det vildsvin obs på 3 av 4 pass. En skutt, en burde värt skutt. Mye dov på både pass og ellers + rev, grevling, hare, tiur og morkuller.

16 vildsvin på 11 skyttere, hvorav fire ikke var med siste morgen. Proffe folk og viltrike marker.

nb! Skuddscene og +10 minutter av spart gris er fanget på kamera.