Rådyr

Første rådyr observert under høstens rådyrjakter… Bare elg til nå, men i går ble det observert to stk rådyr, geit og bukk. Dog på 550 meter og etter ansmygning så jeg dem aldri mer. Kun en stor hare, men ikke stor nok for Mausern!!

https://youtu.be/w83zon2kyjY