Älgjakt dag 2

Labert resultat etter to dagers jakt. En 4 takker er alt som henger i slakthuset!!

Mye venting idag og da forsök på å skaffe mat på annet vis:)

En ku med doble kalver svømte til naboe, en annen ble borte, ku med kalv gjemte seg også. Varmt (20+) og vindig…