Prövemedlem

Idag ble jeg godtatt som prövemedlem i den lokale jaktklubben. I tillegg er jeg meldt meg for innsats i viltvård gruppen, og håper at jeg gjennom den blir mer kjent i terrenget. Gledlig overrasket over innbydelse på harejakt med stöver også, samt samtaler om Basset og jakt i Ungarn. Begrensede rettigheter som prövemedlem, bl.a. ingen elgjakt i år. Greit å bli kjent i terrenget först og tror det kreves innsats mot rev og mårhund. Få rever skutt i 2009, men ca 25 mårhunder. Håper jeg skal bidra her i 2010. Jaktleder for elgjakten ble valgt, samt to nestledere. Kreves at man övningsskyter noe, da det kreves at det hvert år samles inn 300 poeng på skytebanen. Seriene er 10 skudd, 6 på löpende elg og 4 stående (etter litt diskusjoner ble det lov å benytte stöd). Oppskyting kun hvert 3. år. Spennende å bli kjent med et nytt jaktterreng.
Jaktturen i februar utgår, men i mai går nok turen til Skåne. För det satser jeg på at det blir en liten harejakt.