Stykning

Ble stykning av rådyret i går og vekta viste mer edrulige 8,55. Totalt kjött ble 5,5 kilo hvor eneste ben er sadelen. God hjelp av Theo som laga grytbiter!! Ben blir fond.

Tur ut etter halfnose idag. En rev kom dessverre fra feil hold. Fikk vind og stakk för jeg fikk tatt opp Mausern.

Viltkamera hentet inn og en passelig älg har passert närme!!

Og idag blir det röyking. Test av et rådyrhjerte, ble litt vel salt etter et dögn i salt og litt mye röykt etter 3 timer på 88+ og siste timen på ca 65. Hvorfor så eksakt undrer du??? Fölg med på neste innlegg …